Porady online

Kancelaria Adwokacka Adwokat Moniki Habdas w ramach prowadzonej działalności świadczy również usługi na odległość za pośrednictwem internetu.

Usługi prawne online obejmują:

  • udzielanie porad prawnych
  • sporządzanie projektów pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, umów, zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz innych pism procesowych
  • sporządzanie opinii prawnych.

W celu skorzystania z pomocy prawnej online należy wysłać e-mail na adres: monika@habas.pl lub wypełnić formularz znajdujący się poniżej. Należy przy tym opisać stan sprawy oraz określić na czym miałaby polegać pomoc adwokata.

Po wstępnej analizie sprawy, Kancelaria Adwokacka skontaktuje się określając czy jest możliwe udzielenie pomocy prawnej online bez konieczności bezpośredniego spotkania w Kancelarii, jakie informacje lub dokumenty byłyby konieczne oraz jaki byłby koszt wykonania usługi. Po akceptacji przedstawionych warunków i dokonaniu wpłaty na podany numer rachunku bankowego, adwokat przystąpi do wykonania usługi.